Organisationen

Brottsofferjouren Avesta-Hedemoras

Ordförande: Olle Crona (vald av årsmötet)

Vice ordförande: Gunborg Hases

Kassör: Lars Hedström

Sekreterare: Elisabeth Palmkvist

Studieansvarig: Gunilla Hult

Ideell Samordnare: Lars Hedström